Audyt analityki - Agencja Wrocławska

Audyt analityki

Dlaczego audyt konta Google Analytics jest ważny

Audyt konta Google Analytics pozwala na sprawdzenie jakości danych zbieranych przez narzędzie oraz ocenę wydajności kampanii marketingowych.
Regularne przeprowadzanie audytu konta Google Analytics pozwala na identyfikację problemów, które mogą wpłynąć na jakość danych oraz na efektywność kampanii marketingowych. Audyt pozwala na wykrycie błędów w konfiguracji, brakujących lub niepoprawnych tagów, a także na analizę ruchu na stronie i identyfikację obszarów do poprawy.

×
Wypełnij formularz i otrzymaj wycenę

  Kiedy przeprowadzić audyt Google Analytics?

  Gdy Twoje konto Google Analytics niepoprawnie zbiera dane, decyzje oparte na tych danych mogą być nieefektywne i nietrafne. Skutki mogą być bardzo kosztowne. Możliwe, że inwestujesz dużo energii i zasobów w rozwijanie kanału marketingowego, który nie przyczynia się do osiągnięcia założonych celów, lub kierujesz swój budżet marketingowy na kampanie, które w praktyce nie przynoszą oczekiwanych wyników.

  Niestety, przez niewłaściwie skonfigurowane narzędzia analityczne możesz przez długi czas nieprawidłowo oceniać efektywność swoich działań, co w efekcie prowadzi do podejmowania błędnych decyzji biznesowych. Jeśli dane dostarczane przez Google Analytics znacząco różnią się od informacji przekazywanych przez dział sprzedaży, magazynu lub marketingu w Twojej firmie, to sygnał, że audyt konfiguracji analityki może być konieczny.

  Monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) umożliwia szybką reakcję na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku, jak i długoterminową ocenę efektywności działań. Obecnie coraz więcej zmiennych wpływa na te wskaźniki, co sprawia, że interpretacja zgromadzonych danych staje się coraz trudniejsza. Aby dowiedzieć się, czy Twoja firma prawidłowo zbiera, sprawdza i analizuje dane z kampanii dostępne w Google Analytics, proponujemy przeprowadzenie audytu analitycznego.

  Kluczowe elementy audytu konta Google Analytics

  Weryfikacja kodu śledzenia

  Pierwszym etapem audytu jest sprawdzenie, czy kod śledzenia Google Analytics został poprawnie zaimplementowany na stronie internetowej. Upewniamy się, że kod jest obecny na wszystkich podstronach, a także że jest używana odpowiednia wersja kodu.

  Sprawdzenie struktury konta

  Kolejnym krokiem jest sprawdzenie struktury konta, weryfikacja czy są utworzone odpowiednie widoki, filtry i cele. Sprawdzamy, czy konto jest poprawnie skonfigurowane i dostosowane do potrzeb firmy.

  Analiza jakości danych

  W ramach audytu badamy jakość danych zbieranych przez Google Analytics, takich jak ruch na stronie, źródła ruchu, zachowania użytkowników oraz konwersje. Sprawdzamy, czy dane są wiarygodne, kompletnie i czy nie ma błędów w raportach.

  Optymalizacja celów i segmentów

  Optymalizacja celów i segmentów pozwala na lepsze zrozumienie zachowań użytkowników oraz na ocenę efektywności kampanii marketingowych. Weryfikujemy, czy cele są odpowiednio zdefiniowane, a segmenty są dostosowane do potrzeb biznesowych.

  Wykorzystanie wyników audytu w praktyce

  Po przeprowadzeniu audytu konta Google Analytics należy opracować plan działań mający na celu usprawnienie procesów analitycznych i zwiększenie efektywności kampanii. Wprowadzenie rekomendacji może obejmować naprawę błędów w konfiguracji, optymalizację celów i segmentów, a także wdrożenie nowych strategii marketingowych opartych na uzyskanych wynikach.

  Najważniejsze korzyści płynące z przeprowadzenia audytu konta Google Analytics

  Uzyskanie dokładnych i wiarygodnych danych:

  Audyt pozwala na wykrycie błędów w konfiguracji i danych, co przekłada się na lepszą jakość informacji służących do podejmowania decyzji biznesowych.

  Poprawa efektywności kampanii marketingowych:

  Analiza celów, segmentów i raportów pozwala na lepsze zrozumienie potrzeb użytkowników oraz na dostosowanie strategii marketingowej do ich oczekiwań.

  Optymalizacja strony internetowej:

  Audyt konta Google Analytics może pomóc w identyfikacji obszarów, które wymagają poprawy na stronie, takich jak czas ładowania, nawigacja czy treści.

  Zwiększenie konwersji:

  Dzięki lepszemu zrozumieniu zachowań użytkowników oraz optymalizacji celów i segmentów możliwe jest zwiększenie wskaźników konwersji na stronie.

  Oszczędność czasu i zasobów:

  Audyt przeprowadzony przez naszych profesjonalistów pozwala na szybkie wykrycie problemów, dzięki czemu możliwe jest ich natychmiastowe rozwiązanie i uniknięcie dalszych strat wynikających z niewłaściwej konfiguracji.

  Audyt konta Google Analytics z profesjonalnym wsparciem

  Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzaniem audytu konta Google Analytics, możesz skorzystać z profesjonalnego wsparcia naszych ekspertów ds. analityki internetowej. Pomogą Ci przeprowadzić audyt, zidentyfikować obszary do poprawy oraz opracować plan działań mający na celu zwiększenie efektywności kampanii marketingowych.