Nofollow - Agencja Wrocławska

Nofollow

Co to jest atrybut linku nofollow?
Atrybut linku nofollow odnosi się do linków, które mają wartość „nofollow” w atrybucie rel. Atrybut rel jest używany do zapewnienia kontekstu relacji strony linkującej z celem linku. Wartość nofollow atrybutu link rel jest używana do sygnalizowania wyszukiwarkom, że nie powinny podążać za tymi linkami, a zatem nie powinny przekazywać żadnych uprawnień linku do celu linku. W szczególnych przypadkach Google może jednak zignorować to i podążać za linkiem i / lub przekazać upoważnienie danej stronie do linkowania. Przy procesie link buildingu posiadając dostęp do domeny, na której będzie umieszczony link zwrotny – możemy określić czy moc witryny będzie przekazany dalej (dofollow) czy nie (nofollow).

Nofollow
Powrót do słownika