Hiperlink - Agencja Wrocławska

Hiperlink

Hiperłącze / Hyperlink

Co oznacza hiperłącze? Hiperłącze to element w dokumencie HTML, który łączy albo z inną częścią dokumentu, albo z innym dokumentem. Na stronach internetowych hiperłącza są zwykle w kolorze fioletowym lub niebieskim i czasami są podkreślone.

Hyperlink – opis

Hiperłącze można traktować jako interfejs, który łączy źródło z celem. Kliknięcie hiperłącza w źródle spowoduje przejście do celu. Hiperłącza mogą przyjmować dowolny z następujących wyglądów:

tekst
obrazy
adresy URL
kontrolka (na przykład przycisk)

Tekst zakotwiczenia (anchor) to rodzaj hiperłącza reprezentowanego przez zwykły tekst. Tekst zakotwiczenia jest bardzo ważny w SEO (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek).

Hiperlink
Powrót do słownika