Indeksowanie - Agencja Wrocławska

Indeksowanie

Co oznacza indeksowanie?

Ogólnie rzecz biorąc, indeksowanie odnosi się do organizacji danych według określonego schematu lub planu. W informatyce termin ten ma wiele podobnych zastosowań, w tym między innymi zwiększanie prezentacji i dostępności informacji.

Indeksowanie – przykłady

Jednym z przykładów indeksowania jest starsza usługa indeksowania firmy Microsoft, która utrzymuje indeks plików na komputerze lub w środowisku systemu operacyjnego. Innym przykładem jest indeksowanie bazy danych, które obejmuje tworzenie indeksu dla struktury bazy danych, aby przyspieszyć pobieranie danych. Jednym z powszechnych typów indeksowania w IT jest „indeksowanie w wyszukiwarkach”. Tutaj narzędzia informatyczne ponownie agregują i interpretują dane wyszukiwarek, aby usprawnić ich wyszukiwanie. Ten rodzaj indeksowania jest również czasami nazywany indeksowaniem sieci Web. Eksperci IT wyjaśniają, że indeksowanie sprawia, że ​​wyszukiwanie jest mniej pracochłonne — bez indeksu wyszukiwarka musiałaby przeszukiwać każdy dokument, który ma do dyspozycji, jednakowo, podczas gdy dzięki indeksowi większość tej pracy jest wyeliminowana.

Indeksowanie
Powrót do słownika